kredietverzekering
Nieuws

Pas business doen als de kredietwaardigheid is gecheckt

De economie groeit fors en daarom zijn er voor heel veel bedrijven mooie kansen om te groeien. Veel salesafdelingen zijn daarom vol enthousiasme aan de gang om nieuwe klanten binnen te halen en zo de gewenste groei te realiseren. Dat is heel erg mooi, maar kan soms in een later stadium ook de nodige problemen opleveren. Bijvoorbeeld als deze mooie nieuwe klant ineens niet in staat blijkt de facturen te kunnen  betalen. Dit is te voorkomen door vooraf van een mogelijk nieuwe klant de kredietwaardigheid te checken. Hiermee breng je in beeld hoe je potentiële klant er financieel voor staat. In dit blog vertel ik meer hoe je de kredietwaardigheid kunt laten checken of hoe je dat zelf kunt doen.

De kredietwaardigheid checken hoe doe ik dat?

Als je ervoor kiest om de kredietwaardigheid zelf te checken dan kun je dat op een aantal manieren doen. Als je mogelijk zaken gaat doen met een rechtspersoon dan kun je financiële gegevens opvragen via de Kamer van koophandel. Rechtspersonen zijn namelijk verplicht om hun jaarcijfers te deponeren bij de Kamer van koophandel. Als je die gegevens hebt dan heb je inzicht in de balanspositie van het betreffende bedrijf en in de rentabiliteit. Daarmee kun je een goede inschatting maken van de kredietwaardigheid. Op de balans kun je bijvoorbeeld kijken hoe het vermogen is opgebouwd. Welk deel van het vermogen is eigen vermogen en welk deel is vreemd vermogen. Stelregel is dat het eigen vermogen ongeveer 30% van het totale vermogen moet zijn. Ook kun je zien of er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om kortlopende schulden meet te betalen. Zo weet je ook goed of een klant in staat is tijdig de facturen te betalen. Bij de rentabiliteit wil je uiteraard weten of het bedrijf winstgevend is. Zo niet dan weet je dat dit bedrijf vroeg of laat een keer in de problemen komt met het tijdig betalen van de facturen.

De kredietwaardigheid laten checken

Als je niet ruim in de tijd zit of als je simpelweg boekhoudkundig niet echt goed bent onderlegd dan kan je er beter voor kiezen om de kredietwaardigheid te laten checken. Dit kan zeker verstandig zijn om te doen als u deze check wil integreren in het salesproces. Er zijn verschillende grote partijen die dit voor u kunnen doen en over de benodigde data beschikken. U krijgt dan een overzichtelijk rapport met een duidelijke conclusie of de betreffende partij kredietwaardig is.